For os på Vædderbo har det stor betydning, at man som forældre er trygge ved, at vi i en periode har ansvaret for deres barn – et ansvar vi tager meget alvorligt.

Et godt samarbejde mellem Vædderbo og forældrene er ligeledes af afgørende betydning for det pædagogiske arbejde med den unge – samarbejdet skal danne grundlaget for udvikling hos de unge.

Det er vigtigt, at man som forældre er tryg ved Vædderbo, og at man altid kan kontakte os, hvis der er noget, man er utryg ved, ikke forstår eller lignende.

Det er vigtigt for os at pointere, at man som forældre altid har en viden/ekspertise omkring ens barn – og at vi som opholdssted har brug for denne ekspertise.

Hertil kommer, at vi igennem mange år har erfaring i det pædagogiske arbejde med unge og derfor også har en pædagogisk ekspertise, som vi gerne vil dele med forældre og unge.

Netop disse to former for ekspertise kan nogle gange være meget svære at forene, men det er vigtigt, at vi har respekt for hinanden og den viden, vi hver især besidder, da den er afgørende for den unge og dennes udvikling.

Det, at vi som voksne er enige om de forskellige pædagogiske tiltage omkring den unge, betyder, at den unge kan koncentrere sig om at bruge energien på sig selv frem for alle andre.

På Vædderbo har man som forældre en bestemt pædagog, der fast ringer for at fortælle, hvordan det går med den unge.

På Vædderbo er man som pårørende og familie velkommen til at komme på besøg – det er dog vigtigt, at man altid laver en aftale, da der kunne være arrangeret noget andet den dag.
Det er vigtigt for os, at man som forældre føler sig velkommen og hjemme i vores hus, selvom man er på besøg