Om Vædderbo

Værdigrundlag

Ud fra ideen om, at alle er kompetente individer, der skal lære at klare sig selv i videst mulig omfang, vil de unge blive mødt med følgende værdier:

  • Empatiske og omsorgsfulde medarbejdere, som sørger for, at forholdene omkring den unge er i orden og derved skaber nogle rammer om og relationer til den unge, som gør det muligt for den unge at udvikle sig og lære at klare sig selv.
  • Den unge vil blive mødt af medarbejdere, som hjælper til med at skabe den trygge og faste base for de unge, som er fundamentet for udvikling. Et rum, hvor den unge vil mærke omsorg, anerkendelse og forståelse.
  • Vi tror på muligheder frem for begrænsninger. Vi kan ikke ændre på fortiden, men vi kan sammen med de unge gøre en indsats for, at fremtiden skal blive anderledes og bedre.
  • Medarbejderne indgår i dialog med den unge omkring udviklingspunkter for hver enkelte ung. Vi arbejder hele tiden målrettet på, at de unge selv skal blive i stand til at bestemme over eget liv på en hensigtsmæssig og acceptabel måde – vi ønsker hele tiden at bevæge os fra ydre til indre styring i et tilpasset tempo.