Målgruppen er karakteriseret ved følgende:

  • Tidlige følelsesmæssige skader
  • Antisocial personlighedsforstyrrelse
  • Incest
  • ADHD og andre relaterede diagnoser
  • Begyndende misbrugere af hash, amfetamin eller andre lignende stoffer
  • Ovenstående med domsanbringelse, jf. straffelovens §74 a, herunder voldelige og kriminelle unge – her taler vi ikke om unge, der er surrogatfængslet, men om unge, der har haft større eller mindre tilknytning til det kriminelle miljø og som anbringes under ungdomssanktion.

Målgruppen rummer ikke:

– Fysisk og psykisk udviklingshæmmede
– Intravenøse misbrugere, såkaldte junkier