Pædagogik

På Vædderbo arbejder vi med en ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik. Vores pædagogik er blandt andet baseret på, at den unge skal udvikle evnen til selvforvaltning.

På Vædderbo er kodeordene relation, involvering og medinddragelse.

Dette stiller store krav til medarbejdernes relationskompetencer, idet medarbejderne som fagpersoner har ansvaret for, dels at kunne håndtere den enkelte unges mistillid og dels at kunne arbejde målrettet på at skabe kontakt og finde et fælles grundlag for et samspil og udvikling med den pågældende unge.

Vi arbejder ud fra en udviklingsplan, som laves og gennemgås i samarbejde med den enkelte unge – dette med henblik på synliggørelse af den enkeltes unges arbejdsområder/problemstillinger, men også med muligheden for at sætte stor fokus på de målsætninger, der er opnået.

Via samtaler og løbende opfølgning på løsning af dagens udfordringer motiveres den unge til at tage ansvar og i højere grad deltage i beslutninger om sit eget liv.

Alle medarbejdere på Vædderbo har i 2013/2014 gennemgået intern KRAP-uddannelse.