Al visitation sker via leder Mai-Britt Skov Nielsen på telefon 9772 0718 eller 2175 2135.
De unges visiteres hertil direkte fra kommunerne.
Vi gennemlæser sagsakterne og vurderer hvilke tiltag, vi kan tilbyde den aktuelle unge.
Den unge anbringes efter, at der er opnået enighed med kommunen om indhold i vores tilbud. Desuden skal anbringende kommune – inden effektueringen af anbringelsen – have gennemført en §50 undersøgelse af den unge og have sendt en underskrevet handleplan.

Akut plads
På Vædderbo har vi mulighed for at modtage unge akut.
Afhængig af den unges problematikker har vi flere muligheder for placering på Vædderbo. Der vil rent pædagogisk blive taget udgangspunkt i grundtankerne og værdierne på Vædderbo.