Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – STU

Vædderbos STU er for unge mellem 16 og 25 år, der ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse

Det overordnede mål for Vædderbos STU er at skabe rammer for udvikling, så den studerende kan opnå et så selvforvaltende, udbytterigt og værdigt voksenliv som muligt.

Vi er i vores arbejde meget inspireret af Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng (OAS). For at kunne begå sig i verden og mestre dens udfordringer er det afgørende, at vi har en vis grad af OAS.

Vi arbejder anerkendende og ressourcefokuseret ud fra den holdning, at hvert enkelt menneske må finde sin mening med sit eget liv. På vores STU handler læring om, hvad eleven evner af overvejende kognitiv karakter, men også hvad der motiverer eleven til at lære.

Vædderbos STU byder på en kombination af muligheder for øget selvindsigt, sociale kompetencer, faglig undervisning og praktiske færdigheder.

Vi har udviklet og skabt nogle bevægelige læringsrum, der er åbne i forhold til indhold og form, og som udgør relevans i forhold til de unges interesser og livssituation. Vi tilbyder 3 praktiske linier: Ernæring og Sundhed, Produktion, Håndværk og Design samt Journalistik og Layout, som de studerende kan vælge mellem. Man har som studerende 3 dage om ugen på de praktiske linier og 2 dage i ugen i læringsuniverset.

Vi har fagfolk til at varetage undervisningen i samarbejde med pædagogisk personale. Det betyder, at de unge får det bedste fra begge verdener – en høj faglighed og en kompetent pædagogisk ramme for undervisningen.

Evaluering:
Evaluering er på den ene side en proces bestående af en række adskilte faser med hvert sit fokus. På den anden side skal evaluering også betragtes som en sammenhængende proces, hvor det kan være vanskeligt, skarpt at adskille de enkelte faser.
Vores evaluering er derfor bundet meget stærkt op på formuleringen af mål – og en vurdering af, i hvilket omfang og på hvilken måde disse mål bliver indfriet.

Vi måler og evaluerer indenfor følgende områder: Kognitiv forståelse, følelser, holdninger, motivation, samspil med andre og praktiske færdigheder.

Vores STU kan sammensættes på en masse forskellige måder. Man kan gå på STU og bo i egen bolig eller man kan bo i en af vores STU lejligheder, hvor der også er tilknyttet et fællesrum til fælles aktiviteter og samvær. Derudover kan man også gå på STU samtidig med, man er indskrevet på opholdsstedet.

Uanset på hvilken måde man er tilknyttet Vædderbos STU, så er en del af undervisningen baseret på selvudviklingskursus samt individuel vejledning.