Intern udslusning

Idet vi oplever, at særdeles mange unge har et behov for massivt efterværn, har vi valgt at etablere tilbuddet ”intern udslusning”. Dette tilbud er til de unge, som også efter det fyldte 18. år, har et behandlingsbehov, som betyder, at de vil profitere af massiv voksenstøtte, guidning og rådgivning.

Den interne udslusning er et sikkerhedsnet for såvel den unge som for anbringende kommune, med henblik på at sikre, at den unge får den nødvendige hjælp og støtte, så de på sigt bliver rustet til at klare en selvstændig tilværelse i egen bolig.

Den interne udslusning er en lejlighed beliggende fysisk på den enkelte afdeling. I nogle tilfælde foregår dette også i øvelejligheder ude i byen. Det afhænger i høj grad af, hvad vi vurderer, at den unge vil profitere mest af. De unge i intern udslusning har mulighed for at få afprøvet selvstændigheden i højere grad end på opholdsstedet.

Det giver de unge en oplagt mulighed for at få styrket deres selvindsigt i forhold til egne problemstillinger, idet disse ofte først bliver synligt for den unge, når de kommer ud for at stå på egne ben. Vi oplever ofte, at de unge har den opfattelse, at de sagtens kan klare sig i egen bolig, men at det så går op for dem, når de er flyttet, at de reelt ikke magter denne udfordring og ikke formår at tage vare på sig selv på en sund og hensigtsmæssig måde.

I det interne udslusning vil der være personaledækning på hver dag, så de unge støttes og følges tæt med henblik på fortsat udvikling samt for bedst muligt at sikre fortsat trivsel hos den enkelte.

I den interne udslusning bliver der lavet individuelle aftaler samt vurderinger på, hvad den unge mestrer selv – samt hvad de har behov for voksenstøtte til. Disse aftaler vil løbende blive evalueret med den unge, så de på den måde sikres fortsat udvikling samt selv har mulighed for at vurdere samt reflektere over egen kompetencer.