Målgruppen i Midtvejshuset er unge, der kan mange ting selv, men stadig behøver en daglig voksenkontakt for at bevare de værdier, de har erhvervet på Vædderbo eller andre steder og dermed fortsætte deres positive udvikling. Unge, der skal have støtte til diverse praktiske gøremål, såsom indkøb, strukturering af rengøring og til at bevare og etablere gode og brugbare relationer.

Vi vil i enhver henseende holde både de umiddelbare og langsigtede konsekvenser op for den unge, når han/hun skal handle. På den måde skulle vi gerne over tid nå frem til, at den enkelte lærer at overveje og forudse konsekvensen forud for sine handlinger.

De unge skal til enhver tid bære konsekvenserne af deres valg. Vi vil, uanset hvor dårligt deres valg har været, altid være der til at samle dem op igen.

Vi vil vise respekt for deres valg ved også at respektere og rumme, at det gør ondt, når de vælger forkert.

Selvstændighed er et meget vigtigt tema i det pædagogiske arbejde i vores Midtvejshus. Vi forsøger under forløbet i Midtvejshuset langsomt at lære de unge at klare sig selv. Hensigten er at give de unge, der har behov for denne særlige støtte, mulighed for en mere glidende overgang til voksentilværelsen, herunder guidning og støtte til at komme i arbejde/uddannelse.

Midtvejshuset skal være et sted, hvor der er plads til at udvikle sig; at blive klogere og hvor de unge bliver accepteret og respekteret. Det skal være et sted, hvor relationen mellem mennesker er vigtig. Vi tilbyder de unge en mulighed; et netværk til andre unge, der kan udbygges efter behov. Samtidig tilbyder vi dem voksne, der er rollemodeller, der tager dem alvorligt og er troværdige.